31
Mar
12

Cái này rất đáng để oánh: Máy bay “đậu”  TRÊN….TRÊN….TRÊN cầu Vỉnh Tuy nhé chứ không phải dưới chân cầu nhé.

Advertisements

0 Responses to “”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: