03
Apr
12

Bianfishco

Hoàng Anh Gia Lai

Lãi sau thuế 2011 đạt 10,6 tỷ đồng

Xét trên thang điểm 10, điểm trung bình của thế hệ Y là 6,3 so với 6,1 của thế hệ X, tuy nhiên vẫn thấp hơn điểm trung bình của nhóm người trên 50 tuổi là 6,7

Advertisements

0 Responses to “”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Advertisements

%d bloggers like this: