12
Apr
12

Nghe nhạc

 


2 Responses to “Nghe nhạc”


 1. 1 uyen
  April 12, 2012 at 2:49 pm

  Hehe, người này nhớ thầy bói rồi🙂
  Nhớ ai như nhớ thầy bòi (bói)
  Đi ra thì nhớ, đi vào nhớ hơn
  Em mà làm thầy bói hắc xì hơi liên tục thì em chết đó😀


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: