16
Sep
12

Đã từng có những buổi đêm

Mùi dạ hương thoảng từng cơn gió.

Trang sách mở sợ ngày mai lại nỡ.

…..

Bầu trời phía trên những bức tượng

Advertisements

0 Responses to “”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: