28
Sep
12

Trung thu

Hình ảnh: Cho rằng đèn lồng chỉ đẹp khi còn ở trong cửa hàng, mình chỉ chụp ảnh chứ không mua!

Advertisements

3 Responses to “Trung thu”


  1. September 28, 2012 at 4:03 pm

    đèn lồng tím treo cao, ha ha …


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: